Αρχική σελίδα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΑΝΕΒΗΚΕΜΟΡΦΗΜΕΓΕΘΟΣ
 Νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (3ο Μνημόνιο)
του Στράτου Κυριαζίδη
10-09-2015 Acrobat Pdf 7 30 Kb
Σύνοψη Νέου Ασφαλιστικού Δημοσίου
του Στράτου Κυριαζίδη
29-05-2011 Acrobat Pdf 7 1 Mb

Όλο το παρόν υλικό (ιστοσελίδα, κώδικας, γραφικά, αρχεία) - εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά - έχει δημιουργηθεί από τον Στράτο Κυριαζίδη.
Τα παραπάνω έντυπα και λογισμικό, παρέχονται από τον Στράτο Κυριαζίδη ως έχουν και για υπηρεσιακή μόνο χρήση.
Απαγορεύεται η διακίνησή τους με οποιονδήποτε τρόπο.