Αρχική σελίδα

λεξικό όρων πληροφορικής

Διαβάζοντας περιοδικά ή βιβλία σχετικά με τα Windows, τους υπολογιστές γενικά ή το Internet, θα συναντήσετε πληθώρα αγγλικών λέξεων ή ακρωνυμίων (αρχικών).

Παρακάτω θα βρείτε την επεξήγηση ή/και μετάφραση των συχνότερα συναντουμένων. Χρησιμοποιείστε τον αλφαβητικό επιλογέα στ' αριστερά για να πάτε άμεσε σε κάποιο γράμμα και τα κατακόρυφα βελάκια για να επανέλθετε εδώ.


A
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
@ At Διαβάζεται 'ατ', σημαίνει 'στο' και μπαίνει στην διεύθυνση eMail ανάμεσα στο όνομα του χρήστη και στο όνομα φορέα πρόσβασης. Π.χ. stratos@foreas.com
ACCOUNT . Λογαριασμός. Η συνδρομή μας σε κάποιον φορέα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
ADN Advanced Digital Network Προηγμένο ψηφιακό δίκτυο. Συνήθως νοικιασμένη γραμμή 56Κ
ALGORITHM . Αλγοριθμος. Ομάδα εντολών-κανόνων για λύση συγκεκριμένου προβλήματος σε προκαθοριζόμενα βήματα.
ALIAS . Ψευδώνυμο. Χρησιμοποιείται συνήθως στο IRC
Anonymous FTP Anonymous FTP Πρωτόκολλο άμεσης επικοινωνίας με διακομιστή που δέχεται και μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις.
Applet . Μικρό πρόγραμμα γραμμένο σε Java που καλείται απο σελίδα HTML.
APM Advanced Power Management Πρότυπο εξοικονόμησης ενέργειας
ARP Address Resolution Protocol Πρωτόκολλο διευθυνσιοδότησης χρηστών
ARPANet Advanced Research Projects Agency Network Ο πρόγονος του Internet. Δημιουργήθηκε από το αμερικανικό υπουργείο άμυνας στα τέλη του '60 ως πείραμα για τη δημιουργία δικτύου ευρείας περιοχής που θα μπορούσε να 'επιβιώσει' μετά από πυρηνική καταστροφή.
ASCII American Standard Code for Information Interchange Διαβάζεται 'άσκι'. Η κωδικοποίηση των γραφομένων χαρακτήρων στα περισσότερα υπολογιστικά συστήματα.
AVI Audio Video Είδος συμπίεσης ψηφιακής κινούμενης εικόνας
B
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
Backbone . Γραμμή υψηλών ταχυτήτων ή σειρά συνδέσεων που δημιουργούν ισχυρό διάδρομο πρόσβασης σε ένα δίκτυο.
Bandwidth . Το εύρος χωρητικότητας μιας δικτυακής σύνδεσης.Μετριέται σε bits ανά δευτερόλεπτο (bps)
Baud Rate . Μετράει τα bits ανα δευτερόλεπτο που μπορεί να στείλει ή να λάβει ένα modem.
BBS Bulletin Board System Ένας υπολογιστής που προσφέρει υπηρεσίες eMail ή FTP
BIOS Basic Input Output System Το Βασικό Σύστημα Εισόδου-Εξόδου της μητρικής
BIT Binary Digit Δυαδικό ψηφίο (1 ή 0)
BITMAP . Καθορισμός του χρώματος κάθε εικονοστοιχείου της οθόνης.
BMP Windows Bitmap Μέθοδος συμπίεσης ή/και κωδικοποίησης γραφικών
BPS Bits Per Second Μονάδα μέτρησης της  ταχύτητας των modems.  Bits ανά δευτερόλεπτο. Ένα modem 33.6 στέλνει και λαμβάνει δεδομένα με ρυθμό 33.600 bits ανά δευτερόλεπτο. 
BROWSER . Φυλλομετρητής. Το πρόγραμμα που μετατρέπει τη γλώσσα HTML που λαμβάνετε μέσω Internet, σε εικόνες και κείμενο.
BUG . Ένα σφάλμα που πέρασε απαρατήρητο από τους προγραμματιστές και βασανίζει τους χρήστες.
BYTE . 8 bits / ένας χαρακτήρας
C
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
CAB Cabinet File Είδος συμπίεσης αρχείων της Microsoft
CACHE . Τμήμα της μνήμης ή του δίσκου που χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων κατά τη μεταφορά τους από περιφερειακές μονάδες αποθήκευσης.
CGI Common Gateway Interface Πρότυπο συγγραφής σεναρίων (Scripts) για αυτοματοποιημένη εκτέλεση εντολών σε έναν server
CLIENT . Το λογισμικό που χρησιομοποιείται για πρόσβαση σε δεδομάνα κάποιου server (διακομιστή)
CLUSTER . Ο ελάχιστος χώρος στο δίσκο που μπορεί να καταλάβει ένα αρχείο.
COOKIE . Πληροφορίες που αποστέλλονται από έναν server στον φυλλομετρητή (browser) του χρήστη που επισκέπτεται κάποια σελίδα. Ο browser συνήθως το αποθηκεύει και το επιστρέφει σε επόμενη επίσκεψη.
CPU Central Processing Unit Ο επεξεργαστής (386, 486, Pentium, Pentium Pro)
CYBERSPACE . Κυβερνοχώρος. Ο όρος επινοήθηκε από τον William Gibson στο βιβλίο του Neuromancer και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον χώρο όπου διακινούνται ή αποθηκεύονται οι πληροφορίες στα δίκτυα. 
D
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
DAC Digital To Analog Converter Μετατροπέας ψηφιακού σήματος σε αναλογικό
DDE Dynamic Data Exchange Μέθοδος με την οποία διαφορετικές εφαρμογές επικοινωνούν μεταξύ τους.
DLL Dynamic Link Libraries Κοινόχρηστες βιβλιοθήκες
DMA Direct Memory Access Απευθείας πρόσβαση στη μνήμη RAM 
DNS Domain Name System Στατικό και ιεραρχικό σύστημα διευθυνσιοδότησης των κόμβων του Internet
DOMAIN NAME . Το αποκλειστικό όνομα που χαρακτηρίζει κάθε τόπο στο Internet.
DOWNLOAD . Η διαδικασία απόκτησης (μέσω μεταφοράς) δεδομένων από άλλον υπολογιστή.
DRAM Dynamic RAM Δυναμική μνήμη για motherboard
E
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
EDO RAM . Μνήμη για motherboard
eMail Electronic Mail Ταχυδρομείο μέσω Internet 
EPS Encapsulated Postscript Γλώσσα περιγραφής εικόνων για εκτύπωση Postscript
F
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
FAQ Frequently Asked Questions  Συχνά ανακύπτουσες ερωτήσεις
FIREWALL . Μηχανισμός ασφαλείας για αποτροπή ανεπιθήμητων επεμβάσεων σε δίκτυα.
FLAME WAR . Καυγάς σε προσωπικό επίπεδο μέσω eMail ή στο Usenet.
FTP File Transfer Protocol Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων μέσω δικτύου
G
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
Gb Gigabyte 1024 Megabytes
GIF Graphic Interchange Format Μέθοδος συμπίεσης ή/και κωδικοποίησης γραφικών
GOPHER Go for... Μέθοδος ιεραρχικής αρχειοθέτησης πληροφοριών
GUI Graphical User Interface Το γραφικό περιβάλλον του συστήματος
H
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
HIT . Η κλήση προς έναν server. Αν δείτε μια σελίδα στο Internet που περιέχει 4 εικόνες, έχετε κάνει 1+4=5 hits στον server.
HTML HyperText Markup Language Γλώσσα δημιουργίας σελίδων WEB
HTTP HyperText Transport Protocol Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου. Μέσω αυτού, βλέπουμε τις σελίδες γραφικών του WWW
HYPERTEXT . Υπερκείμενο. Οποιοδήποτε κείμενο περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν αλλού.
I
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
IDE . Πρωτόκολλο επικοινωνίας συσκευών
INTERNET . Διαδίκτυο. Τεράστιος αριθμός διασυνδεμένων υπολογιστών και δικτύων που επικοινωνούν με το πρωτόκολλο TCP/IP
INTRANET . Τοπικό κλειστό δίκτυο που λειτουργεί παρόμοια με το Internet. Χρησιμοποιείται κυρίως από εταιρίες.
IP Internet Protocol Πρωτόκολλο πρόσβασης στο Internet
IP address Internet Protocol address Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet. Η κωδική διεύθυνση ενός υπολογιστή που είναι μέρος (κόμβος) του Internet. Αποτελείται από 4 αριθμούς 1-3 ψηφίων που χωρίζονται από τελείες. (ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧ) 
IRC Internet Relay Chat Υπηρεσία τηλεδιάσκεψης στο Internet
IRQ Interrupt Request Line Ο κωδικός αριθμός που λαμβάνει κάθε συσκευή του υπολογιστή ώστε να αναγνωρίζεται από τον επεξεργαστή όταν του ζητά χρόνο για να εκτελέσει μια λειτουργία.
ISA Industry Standard Architecture Διεθνής προτυποποίηση κατασκευής
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ . Νεολογισμός που αναφέρεται στις σελίδες που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο.
ISDN Integrated Services Digital Network Τεχνολογία που επιτρέπει ταυτόχρονης μεταφοράς φωνής και ψηφιακών δεδομένων από την ίδια γραμμή.
ISO International Organization for Standardization Οργανισμός με 89 μέλη-χώρες που θέτει προδιαγραφές σε ηλεκτρικά προϊόντα
ISP Internet Service Provider Παροχέας (προμηθευτής) υπηρεσιών Internet
J
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
JAVA . Γλώσσα προγραμματισμού εστιασμένη στα δίκτυα. Δημιουργήθηκε από την Sun Microsystems και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα από των κώδικα των ιστοσελίδων
JPEG Joint Photographic Experts Group Είδος συμπίεσης γραφικών
K
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
Kb Kilobyte 1024 bytes
L
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
LAN Local Area Network Τοπικό δίκτυο
LOGIN . Το κωδικό όνομα με το οποίο αποκτάμε πρόσβαση σε διάφορες δικτυακές υπηρεσίες.
M
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
MAILING LIST . Ηλεκτρονική λίστα αλληλογραφίας. Αυτοματοποιημένο σύστημα που διακινεί μηνύματα από και προς όλους τους εγγεγραμμένους σ' αυτήν. 
Mb Megabyte 1024 Kilobytes
MCI Media Control Interface Διαχείριση Πολυμέσων ανεξάρτητα από το υλικό
MIDI Musical Instrument Digital Interface Πρωτόκολλο επικοινωνίας μουσικών οργάνων
MIME Multi-purpose Intrnet Mail Extension  Σύστημα για την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει και μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες
MIRROR . Καθρέφτης. Συνήθως το ακριβές αντίγραφο των περιεχομένων ενός διακομιστή. Οι εταιρίες που έχουν μεγάλη κίνηση στις ιστοσελίδες τους, δημιουργούν συνήθως mirrors για καλύτερη πρόσβαση των χρηστών στα δεδομένα τους.
MODEM MOdulator, DEModulator Συσκευή που παρεμβάλλεται μεταξύ του υπολογιστή και της τηλεφωνικής γραμμής επιτρέποντας την ψηφιακή μετάδοση ή παραλαβή δεδομένων..
MPEG Motion Picture Experts Group Είδος συμπίεσης ψηφιακής κινούμενης εικόνας
N
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
NICKNAME . Ψευδώνυμο. Χρησιμοποιείται συνήθως στο IRC.
NETIQUETTE . Πρωτόκολλο κανόνων ευπρεπούς συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.
ΝΕΤΙΖΕΝ . O 'πολίτης' του διαδικτύου. 
NETWORK . Δίκτυο. Η διασύνδεση και επικοινωνία δυο ή περισσοτέρων υπολογιστών.
NEWSGROUP . Ομάδα συζήτησης στο Usenet
O
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
OLE Object Linking and Embedding Συμβατότητα διασύνδεσης αντικειμένων σας επιτρέπει, εκτός των άλλων, να αντιγράφετε τμήματα ενός εγγράφου σε μια άλλη εφαρμογή.
P
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
PASSWORD . Σύνθημα. Συνήθως χρησιμοποιείται μαζί με το Login ώστε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε προφυλαγμένο δικτυακό χώρο.
PCI Peripheral Component Interconnect Πρωτόκολλο επικοινωνίας συσκευών
PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association Πρότυπο διασύνδεσης συσκευών
PING Packet InterNet Groper  Ελέγχει τη σωστή λειτουργία του πρωτοκόλλου TCP/IP. Συνίσταται στην αποστολή ενός "πακέτου" δεδομένων (συνήθως 64 bytes) και τη χρονομέτρηση σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (msec) του "ταξιδιού" των δεδομένων από τον υπολογιστή σας προς τον παραλήπτη και ξανά πίσω.
PLUG-IN . Λογισμικό που προσθέτει νέες λειτουργίες σ' ένα μεγαλύτερο πακέτο.
POP Post Office Protocol Πρωτόκολλο που επιτρέπει την ανάγνωση eMail από έναν server. Συνηθέστερο το POP3
POP Point Of Presence Σημείο παρουσίας. Ο τοπικός "υποσταθμός" ενός παροχέα υπηρεσιών Internet (ISP).
POP account Point of Presence account Ο λογαριασμός χρήσης υπηρεσιών Internet. Μ' αυτόν αποκτάτε δικαίωμα πρόσβασης στο δίκτυο.
PORTAL . Πύλη. Όρος της αγοράς για κάποιον δικτυακό τόπο που είναι ή φτιάχτηκε για να είναι σημείο εισόδου στο δίκτυο για τους χρήστες
POSTSCRIPT . Γλώσσα περιγραφής περιεχομένου σελίδων προς εκτύπωση
PPP Point to Point Protocol Πρωτόκολλο σύνδεσης στο Internet. Λέγεται και Dynamic. Κάθε φορά που ο χρήστης μπαίνει στο δίκτυο, αποκτά και νέα διεύθυνση IP.
R
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
RAM Random Access Memory Η μνήμη του υπολογιστή
RDF Redistribution Disk Format Μορφοποίηση δίσκου 1,7Mb της Microsoft
RFC Request For Comments Το αποτέλεσμα και η διαδικασία δημιουργίας κάποιoυ standard (τυποποίησης) στο δίκτυο
ROM Read Only Memory Ολοκληρωμένα μνήμης για ανάγνωση μόνο
S
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
SCSI Small Computer Standard Interface Πρωτόκολλο επικοινωνίας συσκευών
SERVER . Διακομιστής. Ισχυρός υπολογιστής που προσφέρει χώρο γκατάστασης δικτυακών τόπων  ή πακέτο λογισμικού με το οποίο επικοινωνούν άλλα λογισμικά - πελάτες (clients)
SIMM Single Inline Memory Module Μικρή πλακέτα με τσιπάκια μνήμης RAM
SLIP Serial Line Internet Protocol Πρωτόκολλο σύνδεσης στο Internet μέσω σειραϊκών συνδέσεων. Ο υπολογιστής του χρήστη γίνεται κόμβος του δικτύου. Εκτοπίζεται από το PPP
SMTP Simple Mail Transfer Protocol Πρωτόκολλο μεταφοράς eMail
SPAM . Κακή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συνήθως γίνεται όταν κάποιος αποκτά πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις μεγάλων ομάδων χρηστών και τους βομβαρδίζει με διαφημίσεις.
SQL Structured Query Language Ειδική γλώσσα προγραμματισμού για αποστολή ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων.
T
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
Τ1 . Νοικιασμένη γραμμή αποκλειστικής χρήσης, ικανή να μεταφέρει 1.544.000 bits ανά δευτερόλεπτο (1,4 Mb/δευτ).
Τ3 . Νοικιασμένη γραμμή αποκλειστικής χρήσης, ικανή να μεταφέρει 44.736.000 bits ανά δευτερόλεπτο (42,6 Mb/δευτ).
TARGA . Μέθοδος συμπίεσης ή/και κωδικοποίησης γραφικών
Tb Terrabyte 1024 Gigabytes
TCP Transmission Control Protocol Πρωτόκολλο ελέγχου επικοινωνίας
TCP/IP Transmission Control Protocol /Internet Protocol Πρωτόκολλο ελέγχου επικοινωνίας Internet
TELNET . Επιτρέπει τη σύνδεση την πρόσβαση σε έναν κόμβο από χρήστη που είναι συνδεμένος σε άλλο κόμβο
TIFF . Μέθοδος συμπίεσης ή/και κωδικοποίησης γραφικών
TSR Terminate and Stay Resident Προγράμματα που, αφού εκτελεστούν, παραμένουν στη μνήμη. 
TTF True Type Font Ανυσματική γραμματοσειρά
U
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
UNIX . Λειτουργικό σύστημα σχεδιασμένο για ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες.Το πιο κοινό λειτουργικό σε διακομιστές.
UPLOAD . Η διαδικασία αποστολής δεδομένων σε άλλον υπολογιστή.
URL Uniform Resource Locator Ανεύρεση Ομοιόμορφων Πόρων. Η ονοματολογία του Internet
USENET . Παγκόσμιο δικτυακό σύστημα που φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδων ομάδες συζήτησης (newsgroups). 
V
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
VESAVideo Electronic Standards AssociationΠρωτόκολλο επικοινωνίας συσκευών
VL-BUSVesa LocalΠρωτόκολλο επικοινωνίας συσκευών
VRAMVideo RAMΕίδος μνήμης για κάρτες γραφικών
W
ΟΝΟΜΑΣΙΑΕΠΕΞΗΓΗΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
WAVWaveform AudioΑρχείο ψηφιοποιημένου ήχου
WEBΒλέπε WWWΙστός
WRAMWindows RAMΕίδος μνήμης για κάρτες γραφικών
WWWWorld Wide Web (ή W3)Παγκόσμιος Ιστός. Το γραφικό περιβάλλον του Internet

Όλο το παρόν υλικό (ιστοσελίδα, κώδικας, γραφικά, αρχεία) - εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά - έχει δημιουργηθεί από τον Στράτο Κυριαζίδη.
Τα παραπάνω έντυπα και λογισμικό, παρέχονται από τον Στράτο Κυριαζίδη ως έχουν και για υπηρεσιακή μόνο χρήση.
Απαγορεύεται η διακίνησή τους με οποιονδήποτε τρόπο.